Σημαντικες πληροφοριες

  1. Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.
  2. Οι παραγγελίες παραδίδονται μέσα σε 2-3 εργάσιμες ημέρες. Αν για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου μας, δεν είμαστε σε θέση να σας παραδώσουμε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες.
  3. Παρακαλώ σημειώστε ότι τα μπουκάλια που θα σας παραδωθούν μπορεί να διαφέρουν από αυτά των εικόνων μας.
  4. Προκειμένου να σας παρέχουμε σωστές πληροφορίες για κάθε προϊόν, η πηγή των περισσότερων περιγραφών μας είναι το homepage κάθε προϊόντος.